Hanna Karasińska-Eberhardt

  • H. Karasinska-Eberhardt 19

Hanna Karasińska Eberhardt, artystka malarka

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Malarstwa.
Studia u prof. Tadeusza Dominika. Promotorem pracy dyplomowej był prof. Stefan Gierowski.
Tytuł pracy dyplomowej "Ikonografia nowych znaków plastycznych w XX w."

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie "O MNIE".