Gra

Gra

Hanna Karasińska i Róża Kordos

Codzienne wydarzenia, możemy traktować jako grę – wieloetapową i wielopłaszczyznową. Obejmuje wszystko, co nas otacza, duchowe i materialne składniki rzeczywistości – to gra z losem na skalę kosmiczną. Tę grę, w której stawką jest nasz rozwój i szczęście, prowadzimy z samym sobą i innymi osobami, pojawiającymi się na naszej drodze. Wprzęgnięta jest w nią też natura – dostrzegalny w przyrodzie mechanizm przemian wraz z cyklem narodzin i śmierci.Nieustający stan gry oddaje liniowy zapis Księgi Przemian – heksagramy, których układ budowany będzie – dla rozszerzenia metafory – nie za sprawą monet lub gałązek, jak każe tradycja, lecz kości, które najpełniej oddają ideę gry w Zachodnim kręgu kulturowym. Ponadto, umieszczone na kościach kwadraciki luster wskazują na podświadomy charakter gry, wynikającą z niej możliwość wglądu we własne wnętrze oraz pogłębionego oglądu tego, co na zewnątrz.

W naszej realizacji heksagram ? odpowiedź na zadane pytania – losuje się na podstawie sześciu rzutów kostką. Linie heksagramów kreślone są przez różne osoby w różnym wieku – członków rodzin, wrogów, przyjaciół, autorytety – innych uczestników gry, którzy odzwierciedlają złożoność i unikalność relacji, w które wchodzimy każdego dnia, jako świadomi, bądź nieświadomi gracze.